Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 10 - George Marakas, James O'Brien

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 10 - George Marakas, James O'Brien. Chapter 10 - Supporting decision making. After studying this chapter, you will know: Identify the changes taking place in the form and use of decision support in business, identify the role and reporting alternatives of management information systems, describe how online analytical processing can meet key information needs of managers, explain the decision support system concept and how it differs from traditional management information systems.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-information-systems-16-e-chapter-10-george-marakasa-jame-gddbuq.html

Nội dung


1101794

Tài liệu liên quan


Xem thêm