Lecture International trade and investment: Chapter 4 - John Gionea

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International trade and investment: Chapter 4 - John Gionea. This chapter discusses the recent trends in Foreign Direct Investment (FDI) and a few theories explaining those trends. The main goals are to: Describe the importance of FDI in the world economy, and the changing geographic and sectoral patterns of FDI over time; explain the benefits and costs of FDI for host and home countries; present a number of different theories that attempt to explain the FDI rationale; outline the interlinkages between international trade and FDI.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-trade-and-investment-chapter-4-john-gionea-lsqbuq.html

Nội dung


1119187