Lecture International trade and investment: Chapter 3 - John Gionea

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International trade and investment: Chapter 3 - John Gionea. This chapter examines the development of international trade theory from the seventeenth century through the second half of the twentieth century. The main goals of this chapter are to: Outline and critically evaluate the major theories that attempt to explain 1) why nations should engage in international trade and 2) the patterns of international trade; show, via simple examples, the case for free trade and how all countries can benefit from free trade; discuss aspects of international trade that do not fit the theory of trade and find some explanations for their apparent conflict;.... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-trade-and-investment-chapter-3-john-gionea-ksqbuq.html

Nội dung


1119186