Lecture International trade and investment: Chapter 16 - John Gionea

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International trade and investment: Chapter 16 - John Gionea. Chapter 16 - Doing business in transition economies. The main goals of this chapter are to: Outline the main characteristics of the Transition Economies of Eastern Europe and Asia; explain the role of the government sector in developing countries, and the main government concerns and strategies; outline the major features of import markets in transition economies: size, growth, product composition, main sources;.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-trade-and-investment-chapter-16-john-gionea-xsqbuq.html

Nội dung


1119199