Lecture International trade and investment: Chapter 13 - John Gionea

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International trade and investment: Chapter 13 - John Gionea. Lecture International trade and investment: Chapter 13 - Export-import management. The main goals of this chapter are to: Describe the ‘nuts and bolts’ of exporting, and how basic export–import transactions work, uderstand the role of INCOTERMS in export–import operations, examine the main methods of payment in an international sale, outline the main form of trade financing techniques (e.g. credit, factoring, forfaiting).. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-trade-and-investment-chapter-13-john-gionea-usqbuq.html

Nội dung


1119196