Lecture International trade and investment: Chapter 12 - John Gionea

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International trade and investment: Chapter 12 - John Gionea. Lecture International trade and investment: Chapter 12 - The firm’s market-entry strategies, the main goals of this chapter are to: Examine the main market and entry options for a company starting in international business, identify the main categories of companies involved in international trade, discuss an outline of foreign business plans (export marketing plan and FDI plan),.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-trade-and-investment-chapter-12-john-gionea-tsqbuq.html

Nội dung


1119195