Lecture International trade and investment: Chapter 1 - John Gionea

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International trade and investment: Chapter 1 - John Gionea. Chapter 1 - Trade and investment in a global economy. The main goals of this chapter are to: Introduce the student to the contemporary issues in international trade and investment, define international business and its main components and illustrate the importance of technology in driving the globalization of products and markets, identify the entities involved in international trade and investment and explore the changing nature of firms that do business outside their national borders, highlight the benefits of globalisation and some of the concerns raised by critics of globalisation.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-trade-and-investment-chapter-1-john-gionea-isqbuq.html

Nội dung


1119184