Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 8: Developing a global vision through marketing research

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 8: Developing a global vision through marketing research. The main goals of this chapter are to: After studying this chapter you will be able to understand: The importance of problem defi nition in international research, the problems of availability and use of secondary data, sources of secondary data, quantitative and qualitative research methods, multicultural sampling and its problems in less-developed countries, using international marketing research.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-8-developing-a-global-visio-34lbuq.html

Nội dung


1113157

Tài liệu liên quan


Xem thêm