Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 6: The political environment: A critical concern

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 6: The political environment: A critical concern. The main goals of this chapter are to: What the sovereignty of nations means and how it can affect the stability of government policies; how different governmental types, political parties, nationalism, targeted fear/animosity, and trade disputes can affect the environment for marketing in foreign countries; the political risks of global business and the factors that affect stability;.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-6-the-political-environment-14lbuq.html

Nội dung


1113155

Tài liệu liên quan


Xem thêm