Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 4: Cultural dynamics in assessing global markets

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 4: Cultural dynamics in assessing global markets. The main goals of this chapter are to: The importance of culture to an international marketer, definition and origins of culture, the elements of culture, the impact of cultural change and cultural borrowing, strategies of planned and unplanned change.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-4-cultural-dynamics-in-asse-z4lbuq.html

Nội dung


1113153

Tài liệu liên quan


Xem thêm