Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 2: The dynamic environment of international trade

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 2: The dynamic environment of international trade. The main goals of this chapter are to: The basis for the reestablishment of world trade following World War II, the importance of balance-of-payment fi gures to a country’s economy, the effects of protectionism on world trade, the several types of trade barriers, the provisions of the Omnibus Trade and Competitiveness Act,.... Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-2-the-dynamic-environment-o-x4lbuq.html

Nội dung


1113151

Tài liệu liên quan


Xem thêm