Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 2: The dynamic environment of international trade

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 2: The dynamic environment of international trade. The main goals of this chapter are to: The basis for the reestablishment of world trade following World War II, the importance of balance-of-payment fi gures to a country’s economy, the effects of protectionism on world trade, the several types of trade barriers, the provisions of the Omnibus Trade and Competitiveness Act,.... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-2-the-dynamic-environment-o-x4lbuq.html

Nội dung


1113151

Tài liệu liên quan


Xem thêm