Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 19: Negotiating with international customers, partners, and regulators

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 19: Negotiating with international customers, partners, and regulators. After studying this chapter you will be able to understand: The problems associated with cultural stereotypes, how culture influences behaviors at the negotiation table, common kinds of problems that crop up during international business negotiations, the similarities and differences in communication behaviors in several countries,.... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-19-negotiating-with-interna-e5lbuq.html

Nội dung


1113168

Tài liệu liên quan


Xem thêm