Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 16: Integrated marketing communications and international advertising

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 41 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 16: Integrated marketing communications and international advertising. The main goals of this chapter are to: Local market characteristics that affect the advertising and promotion of products, the strengths and weaknesses of sales promotions and public relations in global marketing, when global advertising is most effective; when modified advertising is necessary,.... Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-16-integrated-marketing-com-b5lbuq.html

Nội dung


1113165

Tài liệu liên quan


Xem thêm