Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 15: International marketing channels

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 15: International marketing channels. The main goals of this chapter are to: The variety of distribution channels and how they affect cost and efficiency in marketing, the Japanese distribution structure and what it means to Japanese customers and to competing importers of goods, How distribution patterns affect the various aspects of international marketing,.... Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-15-international-marketing--a5lbuq.html

Nội dung


1113164

Tài liệu liên quan


Xem thêm