Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 14: Products and services for businesses

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 14: Products and services for businesses. The main goals of this chapter are to: The importance of derived demand in industrial markets, how demand is affected by technology levels, characteristics of an industrial product, the importance of ISO 9000 certification, the growth of business services and nuances of their marketing, the importance of trade shows in promoting industrial goods, the importance of relationship marketing for industrial products and services.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-14-products-and-services-fo-94lbuq.html

Nội dung


1113163

Tài liệu liên quan


Xem thêm