Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 13: Products and services for consumers

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 13: Products and services for consumers. The main goals of this chapter are to: How global marketing management differs from international marketing management, the need for planning to achieve company goals, the important factors for each alternative marketentry strategy, the increasing importance of international strategic alliances.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-13-products-and-services-fo-84lbuq.html

Nội dung


1113162

Tài liệu liên quan


Xem thêm