Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 13: Products and services for consumers

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 13: Products and services for consumers. The main goals of this chapter are to: How global marketing management differs from international marketing management, the need for planning to achieve company goals, the important factors for each alternative marketentry strategy, the increasing importance of international strategic alliances.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-13-products-and-services-fo-84lbuq.html

Nội dung


1113162

Tài liệu liên quan


Xem thêm