Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 12: Global marketing management: Planning and organization

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 12: Global marketing management: Planning and organization. The main goals of this chapter are to: How global marketing management differs from international marketing management, the need for planning to achieve company goals, the important factors for each alternative marketentry strategy, the increasing importance of international strategic alliances.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-12-global-marketing-managem-74lbuq.html

Nội dung


1113161

Tài liệu liên quan


Xem thêm