Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 12: Global marketing management: Planning and organization

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 12: Global marketing management: Planning and organization. The main goals of this chapter are to: How global marketing management differs from international marketing management, the need for planning to achieve company goals, the important factors for each alternative marketentry strategy, the increasing importance of international strategic alliances.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-12-global-marketing-managem-74lbuq.html

Nội dung


1113161

Tài liệu liên quan


Xem thêm