Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 10: Europe, Africa, and the Middle East

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 10: Europe, Africa, and the Middle East. What you should learn from Chapter 10: The reasons for economic union, patterns of international cooperation, the evolution of the European Union, evolving patterns of trade as eastern Europe and the former Soviet states embrace free-market systems, strategic implications for marketing in the region, the size and nature of marketing opportunities in the European/African/Middle East regions.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-10-europea-africaa-and-the--54lbuq.html

Nội dung


1113159

Tài liệu liên quan


Xem thêm