Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 1: The scope and challenge of international marketing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 1: The scope and challenge of international marketing. The main goals of this chapter are to: The benefits of international markets, the changing face of U.S. business, the scope of the international marketing task, the importance of the self-reference criterion (SRC) in international marketing, the increasing importance of global awareness, the progression of becoming a global marketer.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-1-the-scope-and-challenge-o-w4lbuq.html

Nội dung


1113150

Tài liệu liên quan


Xem thêm