Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 1: The scope and challenge of international marketing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 1: The scope and challenge of international marketing. The main goals of this chapter are to: The benefits of international markets, the changing face of U.S. business, the scope of the international marketing task, the importance of the self-reference criterion (SRC) in international marketing, the increasing importance of global awareness, the progression of becoming a global marketer.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-1-the-scope-and-challenge-o-w4lbuq.html

Nội dung


1113150

Tài liệu liên quan


Xem thêm