Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 7 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 7 - Kathy Schwalbe. Chapter 7 - Project cost management. After reading this chapter, you will be able to: Understand the importance of project cost management; explain basic project cost management principles, concepts, and terms; discuss different types of cost estimates and methods for preparing them;.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-7-kathy--cofbuq.html

Nội dung


1104778

Tài liệu liên quan


Xem thêm