Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 6 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 55 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 6 - Kathy Schwalbe. Chapter 6 - Project time management. After reading this chapter, you will be able to: Understand the importance of project schedules and good project time management, define activities as the basis for developing project schedules, describe how project managers use network diagrams and dependencies to assist in activity sequencing,.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-6-kathy--bofbuq.html

Nội dung


1104777

Tài liệu liên quan


Xem thêm