Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 6 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 55 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 6 - Kathy Schwalbe. Chapter 6 - Project time management. After reading this chapter, you will be able to: Understand the importance of project schedules and good project time management, define activities as the basis for developing project schedules, describe how project managers use network diagrams and dependencies to assist in activity sequencing,.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-6-kathy--bofbuq.html

Nội dung


1104777

Tài liệu liên quan


Xem thêm