Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 4 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 4 - Kathy Schwalbe. Chapter 4 - Project integration management. After reading the material in this chapter, you should be able to: Describe an overall framework for project integration management as it relates to the other PM knowledge areas and the project life cycle, explain the strategic planning process and apply different project selection methods, explain the importance of creating a project charter to formally initiate projects,.... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-4-kathy--9nfbuq.html

Nội dung


1104775

Tài liệu liên quan


Xem thêm