of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 4 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 4 - Kathy Schwalbe. Chapter 4 - Project integration management. After reading the material in this chapter, you should be able to: Describe an overall framework for project integration management as it relates to the other PM knowledge areas and the project life cycle, explain the strategic planning process and apply different project selection methods, explain the importance of creating a project charter to formally initiate projects,.... Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-4-kathy--9nfbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ đến mọi người thư viện Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 4 - Kathy Schwalbe.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Kinh Tế - Quản Lý,Quản lý dự án giúp đỡ cho học tập.Trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 4 - Kathy Schwalbe trong chủ đề ,Kinh Tế - Quản Lý,Quản lý dự án được chia sẽ bởi thành viên quanlyduan tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào thể loại Kinh Tế - Quản Lý,Quản lý dự án , có tổng cộng 52 page , thuộc thể loại .PPT, cùng mục còn có Information technology, Project management, Information technology project management, Project integration management, Project integration management processes, Project selection ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Chapter 4 - Project integration management, kế tiếp là After reading the material in this chapter, you should be able to: Describe an overall framework for project integration management as it relates to the other PM knowledge areas and the project life cycle, explain the strategic planning process and apply different project selection methods, explain the importance of creating a project charter to formally initiate projects,, bên cạnh đó
1104775

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm