Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 2 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 2 - Kathy Schwalbe. Chapter 2 - The project management and information technology context. This chapter discusses some of the components involved in understanding the project environment, such as using a systems approach, understanding organizations, managing stakeholders, matching product life cycles to the project environment, understanding the context of information technology projects, and reviewing recent trends affecting IT project management.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-2-kathy--7nfbuq.html

Nội dung


1104773

Tài liệu liên quan


Xem thêm