Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 2 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 2 - Kathy Schwalbe. Chapter 2 - The project management and information technology context. This chapter discusses some of the components involved in understanding the project environment, such as using a systems approach, understanding organizations, managing stakeholders, matching product life cycles to the project environment, understanding the context of information technology projects, and reviewing recent trends affecting IT project management.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-2-kathy--7nfbuq.html

Nội dung


1104773

Tài liệu liên quan


Xem thêm