Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 1 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 49 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 1 - Kathy Schwalbe. Chapter 1 - Introduction to project management. After reading the material in this chapter, you should be able to: Understand the growing need for better project management, especially for information technology projects; explain what a project is, provide examples of information technology projects, list various attributes of projects, and describe the triple constraint of projects.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-1-kathy--6nfbuq.html

Nội dung


1104772

Tài liệu liên quan


Xem thêm