Lecture Global marketing: Contemporary theory, practice, and cases – Chapter 16

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Global marketing: Contemporary theory, practice, and cases – Chapter 16. Chapter 16 - Defining ethics and corporate social responsibility in the international marketplace. After reading the material in this chapter, you should be able to: The cost of doing bad business, ethics and the law, the MNC as good corporate citizen, can a company afford not to be ethical? the fight against corruption and bribery, government ant-corruption and bribery enforcement, anti-corruption /ethics policies of firms, global corporate citizenship.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-global-marketing-contemporary-theorya-practicea-and-cases-chapter-16-v4lbuq.html

Nội dung


1113149

Tài liệu liên quan


Xem thêm