Lecture Global marketing: Contemporary theory, practice, and cases – Chapter 15

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Global marketing: Contemporary theory, practice, and cases – Chapter 15. Chapter 15 - Designing and controlling global marketing systems. After reading the material in this chapter, you should be able to: Product-based organizational format, regional organizational format, functional organizational format, matrix organizational format, new organizational directions, control mechanisms.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-global-marketing-contemporary-theorya-practicea-and-cases-chapter-15-u4lbuq.html

Nội dung


1113148

Tài liệu liên quan


Xem thêm