Lecture Global marketing: Contemporary theory, practice, and cases – Chapter 11

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 41 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Global marketing: Contemporary theory, practice, and cases – Chapter 11. Chapter 11 - Setting global prices. After reading the material in this chapter, you should be able to: Factors influencing pricing decisions; objectives, strategies, and pricing policies; taxonomy of pricing practices; terms and methods of payment; countertrade.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-global-marketing-contemporary-theorya-practicea-and-cases-chapter-11-q4lbuq.html

Nội dung


1113144

Tài liệu liên quan


Xem thêm