Lecture Global marketing: Contemporary theory, practice, and cases – Chapter 10

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Global marketing: Contemporary theory, practice, and cases – Chapter 10. Chapter 10 - Developing global products and brands. After reading the material in this chapter, you should be able to: The product life cycle across countries, standardization versus adaptation, product issues, product strategies in international markets, management orientation.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-global-marketing-contemporary-theorya-practicea-and-cases-chapter-10-p4lbuq.html

Nội dung


1113143

Tài liệu liên quan


Xem thêm