Lecture Global marketing: Contemporary theory, practice, and cases – Chapter 10

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Global marketing: Contemporary theory, practice, and cases – Chapter 10. Chapter 10 - Developing global products and brands. After reading the material in this chapter, you should be able to: The product life cycle across countries, standardization versus adaptation, product issues, product strategies in international markets, management orientation.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-global-marketing-contemporary-theorya-practicea-and-cases-chapter-10-p4lbuq.html

Nội dung


1113143

Tài liệu liên quan


Xem thêm