Lecture Financial accounting: Chapter 6 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting: Chapter 6 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 6 - Reporting and interpreting sales revenue, receivables and cash. After studying this chapter, you should be able to: Apply the revenue principle to determine the accepted time to record sales revenue for typical retailers, wholesalers, manufacturers, and service companies; analyze the impact of credit card sales, sales discounts, and sales returns on the amounts reported as net sales; analyze and interpret the gross profit percentage;.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-chapter-6-robert-libbya-patricia-a-libbya-daniel-g--yysbuq.html

Nội dung


1122008

Tài liệu liên quan


Xem thêm