Lecture Financial accounting: Chapter 5 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting: Chapter 5 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 5 - Communicating and interpreting accounting information. After studying this chapter, you should be able to: Recognize the people involved in the accounting communication process, their roles in the process, and the guidance they receive from legal and professional standards; identify the steps in the accounting communication process, including the issuance of press releases, annual reports, quarterly reports, and SEC filings, as well as the role of electronic information services in this process;.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-chapter-5-robert-libbya-patricia-a-libbya-daniel-g--xysbuq.html

Nội dung


1122007

Tài liệu liên quan


Xem thêm