Lecture Financial accounting: Chapter 2 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting: Chapter 2 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 2 - Investing and financing decisions and the balance sheet. After studying this chapter, you should be able to: Define the objective of financial reporting, the elements of the balance sheet, and the related key accounting assumptions and principles; identify what constitutes a business transaction and recognize common balance sheet account titles used in business; Apply transaction analysis to simple business transactions in terms of the accounting model;.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-chapter-2-robert-libbya-patricia-a-libbya-daniel-g--uysbuq.html

Nội dung


1122004

Tài liệu liên quan


Xem thêm