Lecture Financial accounting: Chapter 13 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting: Chapter 13 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 13 - Statement of cash flows. After studying this chapter, you should be able to: Classify cash flow statement items as part of net cash flows from operating, investing, and financing activities; report and interpret cash flows from operating activities using the indirect method; analyze and interpret the quality of income ratio;.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-chapter-13-robert-libbya-patricia-a-libbya-daniel-g-5ysbuq.html

Nội dung


1122015

Tài liệu liên quan


Xem thêm