Lecture Financial accounting: Chapter 12 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting: Chapter 12 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 12 - Reporting and interpreting investments in other corporations. After studying this chapter, you should be able to: Analyze and report investments in debt securities held to maturity, analyze and report passive investments in securities using the fair value method, analyze and report investments involving significant influence using the equity method, analyze and report investments in controlling interests.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-chapter-12-robert-libbya-patricia-a-libbya-daniel-g-4ysbuq.html

Nội dung


1122014

Tài liệu liên quan


Xem thêm