Lecture Financial accounting (8/e): Chapter 9 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Financial accounting (8/e): Chapter 9 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 9 - Reporting and interpreting liabilities. After studying this chapter, you should be able to: Define, measure, and report current liabilities; use the quick ratio; analyze the accounts payable turnover ratio; report notes payable and explain the time value of money; report contingent liabilities; explain the importance of working capital and its impact on cash flows; report long-term liabilities; compute present values; apply present value concepts to liabilities.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-8-e-chapter-9-robert-libbya-patricia-a-libbya-danie-avqbuq.html

Nội dung


1119284

Tài liệu liên quan


Xem thêm