Lecture Financial accounting (8/e): Chapter 3 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Financial accounting (8/e): Chapter 3 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 3 - Operating decisions and the accounting system. As noted in the introduction of this chapter, Chipotle Mexican Grill’s philosophy of “Food with Integrity” guides its operating decisions. Food with Integrity entails finding and serving high-quality sustainably and organically raised food. It also includes showing respect for animals, the environment, and people involved in the operations.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-8-e-chapter-3-robert-libbya-patricia-a-libbya-danie-4uqbuq.html

Nội dung


1119278

Tài liệu liên quan


Xem thêm