Lecture Financial accounting (8/e): Chapter 12 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Financial accounting (8/e): Chapter 12 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 12 - Statement of cash flows. After studying this chapter, you should be able to: Classify cash flow statement items as part of net cash flows from operating, investing, and financing activities; report and interpret cash flows from operating activities using the indirect method; analyze and interpret the quality of income ratio.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-8-e-chapter-12-robert-libbya-patricia-a-libbya-dani-dvqbuq.html

Nội dung


1119287

Tài liệu liên quan


Xem thêm