of x

Lecture Finance - Topic 6: Buffettology

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 64 | FileSize: M | File type: PPTX
0 lần xem

Lecture Finance - Topic 6: Buffettology. This chapter presents the following content: How to look at the stock market the warren buffett way, concepts every investor should know, a brief introduction to financial statements.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-finance-topic-6-buffettology-6gabuq.html

Nội dung


1098040