Lecture Finance - Topic 6: Buffettology

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 64 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Finance - Topic 6: Buffettology. This chapter presents the following content: How to look at the stock market the warren buffett way, concepts every investor should know, a brief introduction to financial statements.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-finance-topic-6-buffettology-6gabuq.html

Nội dung


1098040