of x

Lecture Finance - Topic 5: Measuring risk and return

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 37 | FileSize: M | File type: PPTX
0 lần xem

Lecture Finance - Topic 5: Measuring risk and return. In this chapter we will focus our discussion on risk and return for common stock for an individual investor. The results, however, can be extended to other assets and classes of investors. In fact, in later chapters we will take a close look at the firm as an investor in assets when we take up the topic of capital budgeting.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-finance-topic-5-measuring-risk-and-return-5gabuq.html

Nội dung


1098039

Tài liệu liên quan


Xem thêm