Lecture Finance - Topic 5: Measuring risk and return

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 37 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Finance - Topic 5: Measuring risk and return. In this chapter we will focus our discussion on risk and return for common stock for an individual investor. The results, however, can be extended to other assets and classes of investors. In fact, in later chapters we will take a close look at the firm as an investor in assets when we take up the topic of capital budgeting.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-finance-topic-5-measuring-risk-and-return-5gabuq.html

Nội dung


1098039

Tài liệu liên quan


Xem thêm