of x

Lecture Finance - Topic 3: Establishing an investment program

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 66 | FileSize: M | File type: PPTX
0 lần xem

Lecture Finance - Topic 3: Establishing an investment program. Lecture Finance - Topic 3: Establishing an investment program. This chapter presents the following content: Assessing current financial conditions, establishing financial goals, budgeting for goal achievement.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-finance-topic-3-establishing-an-investment-program-3gabuq.html

Nội dung


1098037

Tài liệu liên quan


Xem thêm