Lecture Finance - Topic 3: Establishing an investment program

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 66 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Finance - Topic 3: Establishing an investment program. Lecture Finance - Topic 3: Establishing an investment program. This chapter presents the following content: Assessing current financial conditions, establishing financial goals, budgeting for goal achievement.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-finance-topic-3-establishing-an-investment-program-3gabuq.html

Nội dung


1098037

Tài liệu liên quan


Xem thêm