Lecture Finance - Topic 2: Economy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 51 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Finance - Topic 2: Economy. This chapter presents the following content: Study of the allocation of scarce resources which include land, labor, and capital (including human); assumes individuals are rational; assumes individuals act in self-interest; unlimited wants, finite resources; macro and micro economics; concept of adam smith’s invisible hand.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-finance-topic-2-economy-2gabuq.html

Nội dung


1098036