Lecture Finance - Topic 2: Economy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 51 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Finance - Topic 2: Economy. This chapter presents the following content: Study of the allocation of scarce resources which include land, labor, and capital (including human); assumes individuals are rational; assumes individuals act in self-interest; unlimited wants, finite resources; macro and micro economics; concept of adam smith’s invisible hand.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-finance-topic-2-economy-2gabuq.html

Nội dung


1098036