Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 9: Making capital investment decisions

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 39 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 9: Making capital investment decisions. The topic discussed in this chapter is making capital investment decisions. In this chapter, you will learn: Understand how to determine the relevant cash flows for a proposed investment, understand how to analyse a project’s projected cash flows, understand how to evaluate an estimated NPV.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-9-making-capital-investment-d-rgabuq.html

Nội dung


1098025

Tài liệu liên quan


Xem thêm