of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 8: Net present value and other investment criteria

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 56 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 8: Net present value and other investment criteria. After studying this chapter you will be able to: Understand the payback rule and its shortcomings, understand accounting rates of return and their problems, understand the internal rate of return and its strengths and weaknesses, understand the net present value rule and why it is the best decision criteria.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-8-net-present-value-and-other-qgabuq.html

Nội dung


1098024

Tài liệu liên quan


Xem thêm