Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 8: Net present value and other investment criteria

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 56 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 8: Net present value and other investment criteria. After studying this chapter you will be able to: Understand the payback rule and its shortcomings, understand accounting rates of return and their problems, understand the internal rate of return and its strengths and weaknesses, understand the net present value rule and why it is the best decision criteria.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-8-net-present-value-and-other-qgabuq.html

Nội dung


1098024

Tài liệu liên quan


Xem thêm