Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 6: Interest rates and bond valuation

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 58 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 6: Interest rates and bond valuation. Chapter 6 introduces you to interest rates and bond valuation. In this chapter, you will learn: Know the important bond features and bond types, understand bond values and why they fluctuate, understand bond ratings and what they mean, understand the impact of inflation on interest rates, understand the term structure of interest rates and the determinants of bond yields.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-6-interest-rates-and-bond-val-ogabuq.html

Nội dung


1098022

Tài liệu liên quan


Xem thêm