of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 6: Interest rates and bond valuation

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 58 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 6: Interest rates and bond valuation. Chapter 6 introduces you to interest rates and bond valuation. In this chapter, you will learn: Know the important bond features and bond types, understand bond values and why they fluctuate, understand bond ratings and what they mean, understand the impact of inflation on interest rates, understand the term structure of interest rates and the determinants of bond yields.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-6-interest-rates-and-bond-val-ogabuq.html

Nội dung


1098022

Tài liệu liên quan


Xem thêm