Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 5: Discounted cash flow valuation

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 86 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 5: Discounted cash flow valuation. In this chapter, students will be able to understand: Be able to compute the future value of multiple cash flows, be able to compute the present value of multiple cash flows, be able to compute loan payments, be able to find the interest rate on a loan, understand how loans are amortised or paid off, understand how interest rates are quoted.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-5-discounted-cash-flow-valuat-ngabuq.html

Nội dung


1098021

Tài liệu liên quan


Xem thêm