of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 4: Introduction to valuation: the time value of money

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 4: Introduction to valuation: the time value of money. After completing this unit, you should be able to compute the future value of an investment made today, be able to compute the present value of cash to be received at some future date, be able to compute the return on an investment.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-4-introduction-to-valuation-t-mgabuq.html

Nội dung


1098020

Tài liệu liên quan


Xem thêm