Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 4: Introduction to valuation: the time value of money

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 4: Introduction to valuation: the time value of money. After completing this unit, you should be able to compute the future value of an investment made today, be able to compute the present value of cash to be received at some future date, be able to compute the return on an investment.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-4-introduction-to-valuation-t-mgabuq.html

Nội dung


1098020

Tài liệu liên quan


Xem thêm