Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 18: International aspects of financial management

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 18: International aspects of financial management. Chapter 18 decribes international aspects of financial management. In this chapter you will understand how exchange rates are quoted and what they mean, know the difference between spot and forward rates, understand purchasing power parity and interest rate parity and the implications for changes in exchange rates, understand the types of exchange rate risk and how they can be managed, understand the impact of political risk on international business investing.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-18-international-aspects-of-f-0gabuq.html

Nội dung


1098034

Tài liệu liên quan


Xem thêm