of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 18: International aspects of financial management

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 18: International aspects of financial management. Chapter 18 decribes international aspects of financial management. In this chapter you will understand how exchange rates are quoted and what they mean, know the difference between spot and forward rates, understand purchasing power parity and interest rate parity and the implications for changes in exchange rates, understand the types of exchange rate risk and how they can be managed, understand the impact of political risk on international business investing.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-18-international-aspects-of-f-0gabuq.html

Nội dung


1098034

Tài liệu liên quan


Xem thêm