of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 17: Working capital management

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 17: Working capital management. This chapter include objectives: Understand how firms manage cash and various collection, concentration and disbursement techniques; understand how to manage receivables and the basic components of credit policy; understand various inventory types, different inventory management systems and what determines the optimal inventory level.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-17-working-capital-management-zgabuq.html

Nội dung


1098033

Tài liệu liên quan


Xem thêm