Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 14: Dividends and dividend policy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 14: Dividends and dividend policy. In this chapter, you will: Understand dividend types and how they are paid, understand the issues surrounding dividend policy decisions, understand the difference between cash and share dividends, understand why share repurchases are an alternative to dividends.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-14-dividends-and-dividend-pol-wgabuq.html

Nội dung


1098030

Tài liệu liên quan


Xem thêm