Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 11: Risk and return

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 11: Risk and return. Chapter 11 introduces you to risk and return. After completing this unit, you should be able to: Know how to calculate expected returns, understand the impact of diversification, understand the systematic risk principle, understand the security market line, understand the risk-return trade-off.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-11-risk-and-return-tgabuq.html

Nội dung


1098027

Tài liệu liên quan


Xem thêm