of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 11: Risk and return

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 11: Risk and return. Chapter 11 introduces you to risk and return. After completing this unit, you should be able to: Know how to calculate expected returns, understand the impact of diversification, understand the systematic risk principle, understand the security market line, understand the risk-return trade-off.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-11-risk-and-return-tgabuq.html

Nội dung


1098027

Tài liệu liên quan


Xem thêm