Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 10: Some lessons from capital market history

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 39 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 10: Some lessons from capital market history. This lecture introduces you to some lessons from capital market history. After completing this unit, you should be able to: Know how to calculate the return on an investment, understand the historical returns on various types of investments, understand the historical risks on various types of investments.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-10-some-lessons-from-capital--sgabuq.html

Nội dung


1098026

Tài liệu liên quan


Xem thêm